ESC CONGRESS 2019 ХУРАЛД ОРОЛЦОХОД ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛНЭ

Зүрх судасны үндэсний конференци 2018 - Үндсэн зохион байгуулагч

Зүрх судасны үндэсний конференци 2018 - Хамтран зохион байгуулагч

Diamond ивээн тэтгэгч

Diamond ивээн тэтгэгч

Gold ивээн тэтгэгч

Gold ивээн тэтгэгч

CME

National

Asia Pacific

International


News